Strona głównaAbp Adam SzalŚwięcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

Kapłan jutra ma mieć zatem serce podobne do serca Jezusowego, ma poznać swoje serce i mieć to serce otwarte tak jak serce Jezusa, otwarte na Pana Boga, na wolę Bożą, ale także na drugiego człowieka – mówił abp Adam Szal – metropolita przemyski w czasie święceń kapłańskich, w czasie których udzielił tego sakramentu sześciu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

W czasie homilii abp Szal zwrócił się do kandydatów do święceń: „jesteście drodzy bracia diakoni w ręku Pana Boga, za chwilę przyjmiecie szczególną posługę jako kapłani jak przypomniał nas Chrystus. To On nas wybrał na tę służbę. Wybrał was po to, abyście szli w Jego imieniu na cały świat – mówił metropolita przemyski.

Zastanawiając się nad tym, jakimi cechami powinien odznaczać się współcześnie kapłan, biskup przemyski wskazywał: „ przede wszystkim kapłan powinien być człowiekiem wiary według Serca Jezusowego, człowiekiem nadziei i miłości. Ma to przeżywać w głębi swojego serca. Dalej, bardzo ważne jest to co też przejawiało się w waszych odpowiedziach, że kapłan nie jest tylko dla siebie. Jest dla Kościoła, dla Pana Boga i ma ten charyzmat realizować dla wspólnoty wiary. Wy drodzy bracia diakoni macie pocieszać i pouczać ludzi jak nawiązywać kontakt z Panem Bogiem, być w tym zakresie uległym natchnieniom Ducha Świętego. Kapłan jutra powinien angażować się w swoje powołanie całym swoim życiem – wskazywał Arcybiskup.

Kontynuując rozważania, kaznodzieja wskazywał na kolejne cechy: „kapłan jutra, ma być człowiekiem, do którego będą przychodzić ludzie po umocnienie zwłaszcza w wierze. Ci, którzy już są wierzący, ale chcą, żeby kapłan jeszcze ich umocnił. Kapłani są także posłani do tego, aby być z ludźmi, którzy mają rezerwę do Pana Boga, do Kościoła, do kapłanów. Jakże potrzebna jest posługa kapłana także w środowiskach, w których rodzice zaczynają nie posyłać dzieci na katechezę, czy w miejscach nastawionych niechętnie do Pana Boga. W tym wszystkim jakże ważne jest powiedzenie, na które często powoływał się św. Paweł VI papież, że słowa pouczają a przykłady pociągają oraz, że świat dzisiejszy potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli, a nauczycieli o tyle o ile są świadkami. Obok przepowiadania słowa Bożego, głoszenia Ewangelii z wysokości ambony, słowo Boże, mamy wszyscy i kapłani i siostry zakonne i wszyscy wierni przekazywać także świadectwem swojego życia. Zgodnie z nurtem, który pojawia się w Kościele, kapłan ma być człowiekiem, który umie słuchać, najpierw Pana Boga, a także słuchać drugiego człowieka dzieląc z nim jego radości, smutki i jego problemy. Kapłan nie będzie człowiekiem , który będzie nerwowo gonił za pieniądzem, , ale będzie szukał przede wszystkim woli Bożej. Nie podda się pesymizmowi, bo wierzy, że za nim stoi Chrystus nawet w ciemnych dniach Jego posługi. To Chrystus przyniesie zwycięstwo – mówił abp Adam Szal.

Jak wskazywał metropolita przemyski kapłan ma polegać na sile Ewangelii i pokornie wypełniać swoje powołanie: – jakże bardzo ważne jest stwierdzenie, w ogniu dyskusji politycznej, że kapłan, nawet jeżeli jest silny, nie powinien łączyć się z takimi czy innymi środowiskami powodując tym samym odsunięcie od wpływu Ewangelii na życie pozostałej części społeczeństwa. Kapłan jutra ma być człowiekiem, który nie jest funkcjonariuszem kultu, ale realizuje swoje powołanie i czeka z pokorą na zwycięstwo Chrystusa i Jego łaski. Kapłan jutra winien mieć optymizm życiowy i ufać, że tam gdzie nie dociera słowo Boże i sakramenty i nie jest przyjmowany Chrystuts trzeba cierpliwie czekać i świadczyć o Chrystusie – wyliczał kolejne wymagania abp Adam Szal.

Powołując się na słowo Karla Rahnera mówił: kapłan ma być człowiekiem o przebitym sercu, przebitym nieobecnością Boga w świecie, przebitym szaleństwem miłości, przebitym doświadczeniem własnej nędzy i dogłębnej słabości, a wierzący tylko we własną przydatność jako narzędzia, którego używa Pan Bóg – wskazywał biskup przemyski.

18 maja w bazylice archikatedralnej w Przemyślu świecenia kapelańskie przyjęli diakoni: Cipora Bartłomiej z parafii Dydnia, , Jagiełło Karol z parafii Jelna, Kielar Mateusz z parafii Blizne, Wacławik Michał z parafii Bożego Miłosierdzia w Krośnie, Wołoszyn Adrian z parafii Pełnatycze, Zięba Łukasz z parafii Wola Zarczycka. Następnego dnia Księża Neoprezbiterzy odprawili Msze św. Prymicyjne w swoich parafiach, a w czerwcu zostaną skierowani na wakacyjne posługi, a następnie na swoje pierwsze placówki duszpasterskie.

fot. kl. Krzysztof Bilik

Podobne artykuły

Kalendarium

Ostatnio opublikowane

„Wakacje z Bogiem” – RAM

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zaprasza dzieci i młodzież na turnusy rekolekcyjne pod hasłem „Wakacje z Bogiem”.Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania...

Spotkanie Rodzin Wielodzietnych w Jodłówce

W niedzielę, 16 czerwca 2024 r., przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce po raz 8. odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych. Tym razem towarzyszyła...

Zmarł śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa

Zmarł śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa, wieloletni wykładowca i profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, duszpasterz w Domu Pomocy Społecznej na Bakończycach w...

III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych i Rocznicowych.

Tegoroczna III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych i Rocznicowych, odbyła się w dwóch terminach i zgromadziła łącznie 3000 uczestników.1 czerwca dzieci wraz z rodzicami zawitali...

Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce (komunikat po obradach)

Komunikat z 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach od 10 do 12 czerwca 2024 roku odbyło się w Warszawie, pod przewodnictwem abp. Tadeusza...

Archiwum

Skip to content