Strona głównaKuria Metropolitalna„Wolontariat w trosce o człowieka” konferencje w Jarosławiu i Sanoku

„Wolontariat w trosce o człowieka” konferencje w Jarosławiu i Sanoku

Idea promocji wolontariatu w naszym lokalnym środowisku, stała się tematem konferencji, jakie przeprowadzono 17 i 18 stycznia. Organizatorami wydarzeń była przemyska Caritas oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Konferencje pn.: „Wolontariat w trosce o człowieka” odbyły się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (17 styczeń) oraz w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (18 styczeń). Adresatami wydarzeń byli m.in. samorządowcy, dyrektorzy miejscowych szkół, nauczyciele, opiekunowie kół Caritas oraz innych podmiotów zajmujących się działalnością wolontariacką a także uczniowie.

W konferencjach wzięli udział Rektorzy uczelni w Jarosławiu i w Sanoku, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektorzy i pracownicy PCEN z Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, lokalni samorządowcy, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy Caritas oraz wolontariusze.

W programie spotkań podjęto m.in. tematy dotyczące aksjologii wolontariatu oraz jego prawnych aspektów. Istotnym wątkiem wydarzeń były liczne prezentacje dotyczące tzw. „dobrych praktyk”. Swoimi dotychczasowymi działaniami podzielili się m.in. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Piwodzie, Publicznego Liceum Katolickiego w Jarosławiu, studenci PANS w Jarosławiu, przedstawiciele Zespołu Szkół w Pobiednie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. O bogatych i różnorodnych działaniach w tej materii opowiedzieli także: Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku oraz przedstawiciele gmin Tryńcza oraz Bukowsko.

Miłym akcentem wydarzeń były także występy muzyczne uczniów z miejscowych szkół.

Zorganizowane konferencje stały się okazją do przypomnienia wartości wolontariatu, jego misji oraz założeń a także polem do wymiany bogatych w tej kwestii doświadczeń. Promocja idei wolontariatu a nade wszystko konkretne działania na rzecz potrzebujących w naszych środowiskach życia wciąż wymagają zaangażowania wielu podmiotów oraz sił ludzkich. Ufamy, że zrealizowane wydarzenia skutecznie przyczynią się do konkretnych działań i rozwiązań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i przebieg konferencji wyrażamy słowa wdzięczności.

Ks. Paweł Konieczny

Podobne artykuły

Kalendarium

Ostatnio opublikowane

„Wakacje z Bogiem” – RAM

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zaprasza dzieci i młodzież na turnusy rekolekcyjne pod hasłem „Wakacje z Bogiem”.Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania...

Spotkanie Rodzin Wielodzietnych w Jodłówce

W niedzielę, 16 czerwca 2024 r., przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce po raz 8. odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych. Tym razem towarzyszyła...

Śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa

Zmarł śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa, wieloletni wykładowca i profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, duszpasterz w Domu Pomocy Społecznej na Bakończycach w...

III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych i Rocznicowych.

Tegoroczna III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych i Rocznicowych, odbyła się w dwóch terminach i zgromadziła łącznie 3000 uczestników.1 czerwca dzieci wraz z rodzicami zawitali...

Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce (komunikat po obradach)

Komunikat z 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach od 10 do 12 czerwca 2024 roku odbyło się w Warszawie, pod przewodnictwem abp. Tadeusza...

Archiwum

Skip to content