Strona głównaNekrologiŚp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa

Śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa

Zmarł śp. Ksiądz Profesor Tadeusz Śliwa, wieloletni wykładowca i profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, duszpasterz w Domu Pomocy Społecznej na Bakończycach w Przemyślu.

We wtorek (18 czerwca) o godzinie 17.30 nabożeństwo różańcowe za duszę zmarłego Kapłana. O godzinie 18.00 nastąpi eksporta w Kaplicy na Bakończycach.

Pogrzeb śp. Ks. prof. Tadeusza Śliwy odbędzie się w środę (19 czerwca) o godzinie 15.00 w parafii pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

NOTKA BIOGRAFICZNA:

Ks. Tadeusz Śliwa urodził się 11 listopada 1925 r. w Wysokiej Strzyżowskiej jako syn Stanisława i Bronisławy z d. Zimny. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole ludowej, kończąc w niej trzy klasy. Do klasy czwartej uczęszczał w Strzyżowie, ale ze względu na śmierć ojca i kłopoty zdrowotne musiał na pewien czas przerwać naukę. Podobnie działo się po wybuchu II wojny światowej. Z tego względu dopiero w roku 1940/41 zdobył świadectwo ukończenia klasy siódmej. Podczas okupacji włączył się w działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej. W 1941 r. rozpoczął naukę w trzyletnim Gimnazjum Kupieckim w Strzyżowie, a w czerwcu 1944 r. złożył egzamin maturalny, po którym pracował w miejscowej Składnicy Kółek Rolniczych.

W 1947 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, a po pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych 22 czerwca 1952 r. w przemyskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy. Po nich był wikariuszem w Raniżowie (1952-1953) i Hyżnem (1953-1956). W 1956 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uwieńczył je w maju 1962 r. doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego „Diecezja przemyska w połowie XVI wieku”. W tym samym roku otrzymał stopień magistra nauk humanistycznych, dzięki rozprawie „Skład osobowy Kapituły przemyskiej w początkach XVII wieku”. Po powrocie do diecezji pracował jako wikariusz w Trześniowie (1963-1964) i Rzeszowie-Staromieściu (1964-1965), a w 1965 r. rozpoczął wykłady z historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Przemyślu (początkowo w charakterze zastępcy chorego ks. dra Juliana Atamana). Do 2000 r. oprócz historii i patrologii wykładał też metodykę pracy naukowej oraz prowadził seminarium naukowe.

W latach dziewięćdziesiątych wykładał na kursie magistranckim dzieje Kościoła Wschodniego na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1969-1971 przebywał na urlopie naukowym w Rzymie. W ramach seminarium naukowego prowadzonego przez ks. prof. T. Śliwę stopień magistra teologii ze specjalizacją historii Kościoła uzyskało ponad 40 alumnów. Należał do kilku organizacji o charakterze naukowym: Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła KUL, Rady Naukowej Instytutu Ekumenicznego KUL, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W latach 1972-1982 był dyrektorem biblioteki seminaryjnej, a od 1976 do 1979 r. biblioteki diecezjalnej.

Przez wiele lat pełnił posługę kapelana Sióstr Albertynek oraz w Zakładzie Opieki Leczniczej w Przemyślu.  Nowe zabudowania klasztorne przy ul. Jasińskiego w Przemyślu powstały dzięki wydatnej pomocy Księdza Profesora, który na ten cel przeprowadził w diecezji przemyskiej kwestę. Posługiwał wśród chorych, opuszczonych i nieszczęśliwych, a przy wejściu do jego domu zawsze mogli znaleźć pomoc materialną ludzie proszący o jałmużnę. Odszedł wybitny Profesor, gorliwy Kapłan i dobry Człowiek.

Niech odpoczywa w pokoju z Chrystusem. Amen.

Podobne artykuły

Kalendarium

Ostatnio opublikowane

Zmarła Kazimiera Kasperkiewicz, mama ks. prał. Józefa Kasperkiewicza, emeryta zam. w Rymanowie

Zmarła Kazimiera Kasperkiewicz, mama ks. prał. Józefa Kasperkiewicza, emeryta zam. w Rymanowie.Pogrzeb odbędzie się w środę, 17 lipca 2024 r. w kościele parafialnym...

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jan Piotrowski w komunikacie przed XXV Tygodniem św. Krzysztofa zaapelował o udział w misyjnej „Akcji św. Krzysztof –...

Ulmowie Patronami Podkarpacia

W dniu wspomnienia liturgicznego Błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci, w rocznicę zawarcia przez błogosławionych małżonków sakramentu małżeństwa, Sejmik Województwa Podkarpackiego...

7 lipca – Liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Rodziny Ulmów

Rodzina Ulmów poprzez akt beatyfikacji dołączyła do szlachetnego i szerokiego grona synów i córek narodu polskiego, którzy w wiekach dawnych, ale też i we...

Jubileusz 300-lecia parafii i poświęcenie nowego ołtarza w Kaszycach

– Niech ta świadomość, że Kościół zbudowany jest na fundamencie Apostołów, pomoże nam spojrzeć na ołtarz jako miejsce, w którym realizuje się kościół rozumiany jako...

Archiwum

Skip to content