Strona głównaKuria MetropolitalnaRekolekcje w WSD dla Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej w roku 2024

Rekolekcje w WSD dla Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej w roku 2024

Statuty Synodu Archidiecezji Przemyskiej zobowiązują, aby każdy kapłan co roku odbywał rekolekcje kapłańskie. Jest to także skuteczna i sprawdzona praktyka Kościoła.

Jednocześnie w Archidiecezji Przemyskiej obowiązuje zasada, że kapłan przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w rekolekcjach prowadzonych podczas wakacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W związku z tym zapraszamy kapłanów do udziału w rekolekcjach według wskazanego niżej rozkładu:

  • Seria I: 23-26 czerwca 2024 r.: roczniki 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020;
  • Seria II: 30 czerwca -3 lipca 2024 r.: roczniki 2002, 2006, 2010, 2014, 2018;
  • Seria III: 18-21 sierpnia 2024 r.: roczniki 1992, 1994, 1996, 1998, 2022;

Kapłani, zobowiązani do rekolekcji w WSD z roczników święceń poniżej 1992 (a więc 1990, 1988, 1986, 1984, 1982) wybierają termin według własnego uznania, spośród przedstawionych wyżej serii rekolekcji.

Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych). Nie zwalnia to z rekolekcji w danym roku i taki kapłan winien uczestniczyć w innej serii rekolekcji dla kapłanów w danym roku, przedstawiając w Kurii Archidiecezjalnej zaświadczenie o odbyciu rekolekcji.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji prosi się o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 

Wszyscy kapłani nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, uwzględniając fakt, że w przypadku braku miejsc, pierwszeństwo mają wyznaczone roczniki. (w praktyce oprócz wyznaczonych miejsc, w WSD, jest jeszcze miejsce dodatkowo dla ok. 40 kapłanów).

BP KRZYSZTOF CHUDZIO

Podobne artykuły

Kalendarium

Ostatnio opublikowane

100. rocznica konsekracji kościoła w Budzowie

Ks. Arcybiskup Adam Szal zainaugurował uroczystości związane z 100. rocznicą konsekracji kościoła w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie (archidiec. krakowska). Zaproszenie Metropolity Przemyskiego do...

Dyspensa w dniu 31 maja

Na piątek w Oktawie Bożego Ciała, 31 maja, Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zamieniając post na...

Zmarł śp. Tadeusz Kisiel, tato Księdza Wojciecha Kisiela.

Zmarł śp. Tadeusz Kisiel, tato Księdza Wojciecha Kisiela.Pogrzeb odbędzie się w parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu we wtorek 28 maja. O  godzinie 13.00...

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” – to Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, którzy obradowali w dniach 21-23 maja br. w Stegnie podczas ogólnopolskiego spotkania, które...

Archiwum

Skip to content