Strona głównaFORMACJA STAŁA

FORMACJA STAŁA

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mają obowiązek uczestniczyć w formacji:

1. intelektualnej:

 • troszczyć się o wysoki poziom wiedzy i umiejętności przedmiotowych i zawodowych;
 • w miarę możliwości uczestniczyć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;

2. religijnej:

 • wszyscy stypendyści powinni prowadzić życie religijne tak, aby mogli zostać nazwani „żywym pomnikiem Jana Pawła II”;
 • stypendyści są zobowiązani do udziału w „obozie” – zgrupowaniu wakacyjnym, które zawsze jest organizowane przez Fundację dla poszczególnych grup wiekowych oddzielnie;
 • stypendyści gimnazjaliści i licealiści biorą udział w zgrupowaniach diecezjalnych, które są organizowane przez koordynatora diecezjalnego i Biuro Fundacji przynajmniej jeden raz w roku w diecezji;
 • stypendyści studenci w ciągu roku są zobowiązani do udziału w systematycznych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację w miastach akademickich;
 • stypendyści gimnazjaliści i licealiści w ciągu roku szkolnego włączają się w formację prowadzoną przez ruchy i stowarzyszenia religijne działające w parafiach i przy szkołach;
 • stypendyści włączają się w ogólnopolskie akcje i programy formacyjne inicjowane przez Fundację (np. w tym roku – Dzień Papieski, Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia, itp.);
 • stypendyści włączają się w diecezjalne programy formacyjne (np. uczestniczą w Spotkaniach Młodych Archidiecezji Przemyskiej).

3. społecznej:

 • wolontariat: stypendyści wybierają sobie formę wolontariatu, który prowadzą cały rok szkolny i akademicki (mogą to być konsultacje przedmiotowe, korepetycje udzielane innym; wolontariat w domach pomocy społecznej, świetlicach dla dzieci i młodzieży, szpitalach i hospicjach; pomoc osobom starszym w najbliższym środowisku; wolontariat w ramach stowarzyszeń itp.) oraz rozliczają się z tego wolontariatu pod koniec roku;
 • akcje charytatywne: stypendyści powinni uczestniczyć w jakiejś formie wsparcia potrzebujących (zbiórka przykościelna lub uliczna w Dniu Papieskim; akcje prowadzone przez Koła CARITAS; akcje charytatywne KSM – np. „Adopcja Serca”; akcje misyjne itp.);
 • doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji: wielu starszych stypendystów zdobywa kwalifikacje wychowawcy kolonijnego, opiekuna medycznego (PCK), czy kierownika placówki wypoczynku, by móc służyć innym.
Skip to content