XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
–dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 2018/19

 

Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

MOZA XVII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019

Organizowana przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat:
„Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji”.

Celem Olimpiady jest poszerzenie znajomości afrykańskiego kontynentu, w jego wymiarze geograficzno – historycznym, zwłaszcza w kontekście pracy polskich misjonarzy. Chce również pomóc zrozumieć ludzi, wśród których żyją, z całym ich dorobkiem kulturowym i tradycją, a również integrować młodych ludzi wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka. Olimpiada uzyskała aprobatę polskiego Ministra Edukacji Narodowej i jest włączona w program olimpiad uznanych przez Ministerstwo.

Olimpiada jest trójstopniowa:

etap I (szkolny) – 3 grudnia 2018 r.;

etap II (wojewódzki) – 4 marca 2019 r.;

etap III (centralny) – 10 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej olimpiady:
 
Kontakt: olimpiada@uksw.edu.pl

 

Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II
XI Ogólnopolska Olimpiada
Myśli Jana Pawła II
dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019

brak danych

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

ZAPRASZAJĄ GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU W

XVII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

W KATEGORIACH:
➢ RECYTATORSKIEJ
➢ POEZJI ŚPIEWANEJ
➢ PLASTYCZNEJ

Regulamin konkursu dostępny od grudnia 2016 r. na stronie internetowej: gim.niepokalanki.edu.pl

Kontakt: 16 623 06 50; 16 621 74 57; 16 621 32 75

gimnazjum.niep@gmail.com

Etapy rejonowe:

Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury)

Tarnobrzeg (Tarnobrzeski Dom Kultury)

Jarosław (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek)

Krosno (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza)

Finał odbędzie się w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Konkurs organizowany jest przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Propozycja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i obejmuje trzy kategorie: plastyczną, recytatorską i poezji śpiewanej. Pragniemy w ten sposób zachęcić młodych ludzi do zainteresowania literaturą i sztuką, a przez to uwrażliwić ich na wartości duchowe. Impreza cieszy się zainteresowaniem ze strony młodzieży oraz nauczycieli. Co roku bierze w nim udział około 300 uczniów z ponad 50 gimnazjów z całego Podkarpacia.

Etapy rejonowe odbywają się w czterech ośrodkach: Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury), Krosno (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza), Tarnobrzeg (Tarnobrzeski Dom Kultury) i Jarosław (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek). Finał – w Jarosławiu. Uroczystościom finałowym towarzyszy koncert laureatów i koncert profesjonalnego artysty (np. Antonina Krzysztoń, Marcin Styczeń, Tomek Kamiński, Joanna Cortes). Uroczystość rozpoczyna się od Eucharystii pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, który od wielu lat obejmuje patronat honorowy nad konkursem. Pozostali patronowie imprezy to: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia.

Szczegółowy regulamin podany będzie na stronie internetowej gimnazjum i Centrum Kulturalnego w Przemyślu w grudniu 2017  r. Konkurs planowany jest w terminie: luty-marzec 2018 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu (regulaminy i sprawozdania z poprzednich edycji) oraz działalności gimnazjum można znaleźć na stronie internetowej: http://gim.niepokalanki.edu.pl/

Międzyszkolny Konkurs Biblijny
XI Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Duch Przymierza”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Regulamin edycji 2010
 1. Wstęp
 • Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.
 • Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami:
  • w etapie szkolnym: – Księga Wyjścia, rozdziały 1-18;
  • w finale: – całość Księgi Wyjścia ze Wstępem.
  • Za całość spraw organizacyjnych Konkursu odpowiada
   mgr Magdalena Hejnar (tel. 609045898)
   1. Etap szkolny
    • Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają katecheci.
    • Formą sprawdzenia wiedzy uczestników są pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mają udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
    • Sprawdzenia poprawności wypełnienia testu dokonuje Komisja Szkolna powołana przez Katechetów na podstawie dołączonych kryteriów oceny ilisty poprawnych
    • Do etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu przechodzą trzy osoby, które z testu uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
    • Etap szkolny należy przeprowadzić jednocześnie w dniu 5 lutego 2019 r.
    • Sprawozdanie z etapu szkolnego katecheci są zobowiązani przesłać do 1 marca 2018 r. na adres e-mailowy: mgrendus@pcen.pl.
   2. Etap międzyszkolny – finał
    • Za przeprowadzenie etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu odpowiadają
    • Finał Konkursu odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9.00Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45b.
    • Etap finałowy Konkursu odbędzie się najpierw w formie testu pisemnego, którywyłoni 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części Finału z bonusem 3, 2 i 1 punktu, odpowiednio za 1., 2. i 3. miejsce po części pisemnej finału. Pozostali uczestnicy części ustnej mają konto 0 pkt.
    • Pytania Finału zostaną dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach: w pierwszej znajdą się formularze testu pisemnego, a w drugiej pytania do części ustnej.
    • Test pisemny Finału zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy powinni odpowiedzieć w ciągu 45 minut od otrzymania Każde pytanie ma określoną maksymalną ilość punktów, które można uzyskać za poprawną odpowiedź.
    • Powołana przez organizatorów Komisja Konkursu Finałowego dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia testu na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
    • W części ustnej finaliści odpowiadają na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi są oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
   3. Nagrody i wyróżnienia
    • W Konkursie przewidziane są nagrody i upominki.
    • Na poziomie etapu szkolnego nagrodą jest kwalifikacja do Finału Konkursu oraz inne wyrazy uznania według decyzji katechetów danej szkoły.
    • Na poziomie Etapu Międzyszkolnego – Finału Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla 5 finalistów, którzy zakwalifikują się do części ustnej konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika Finału.
   4. Zakończenie
    • Wszelkie sporne sytuacje na poziomie organizacyjnym rozstrzyga Organizator
    • Wszystkie sytuacje sporne związane z realizacją części merytorycznej Konkursu (szczególnie kwestie związane z pytaniami i poprawnością udzielanych odpowiedzi) są rozstrzygane przez Komisję konkursową, właściwą dla danego etapu Konkursu.
    • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów.
    • Ostateczne wyniki XI Konkursu Biblijnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów, czyli PCEN o. Krosno: krosno.pcen.pl oraz ZSP nr 1 w Krośnie: www.zsp1.fc.pl.
    • Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Finału Konkursu zobowiązani są dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia Konkursu „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”, którego formularz jest dołączony do regulaminu Konkursu.

   Krosno, 14 sierpnia 2018

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
XI Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”WIDAĆ MOC”
dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej w Przemyślu i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów nie tylko z Krosna i okolic, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: mgrendus@pcen.pl .

Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Wprowadzenie do tematyki konkursu: Widać Moc…

„W Mocy Ducha Świętego” będą organizowane różnorodne inicjatywy nowego roku duszpasterskiego, ale nie tylko. Moc Ducha jest obecna w tym wszystkim, co prowadzi do dojrzewanie w otaczającym nas świecie ziaren Nadziei – czyli tego co z Dobra, Prawdy i Piękna już jest obecne pośród nas, w naszej ludzkiej rzeczywistości, a co warto jest zauważyć i zapamiętać.

Nasze aparaty fotograficzne potrafią dobrze wychwycić takie znaki Mocy, pod warunkiem jednak, że autorzy zdjęć zdobędą odpowiednią wrażliwość serca, a potem dobrze się przyjrzą i dostrzegą całe bogactwo różnorodnych dróg i sposobów duchowego dojrzewania, w którym naprawdę Widać Moc!

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2019

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Dary i owoce Ducha” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w PrzemyśluPodkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.

1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary.

1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie wyznaczonego zagadnienia.

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.

2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 maja 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)

3.6. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się na początku czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (Mechanik) w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5. Organizatorzy zawiadomią zainteresowane osoby o szczegółach tego spotkania.  

Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych Fest KAM
VII Międzyszkolny Festiwal
Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych 2019
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie zapraszają zainteresowanych pasjonatów nowych technologii, którzy są uczniami szkół gimnazjalnychponadgimnazjalnych do udziału w nowej edycji Festiwalu Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych, którego celem jest promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w katechezie.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. W Festiwalu mogą wziąć pojedyncze osoby oraz zespoły uczniowskie, które przygotują dowolny i oryginalny projekt multimedialny o tematyce katechetycznej w jednej z następujących kategorii:
 • interaktywna prezentacja multimedialna
  (w jednym z programów, jak: PowerPoint, Keynote, Prezi)
 • gra komputerowa
  (na PC w systemie Windows albo na tablet/ smartfona w systemie Android, Windows lub iOS)
 • film krótkometrażowy
  (video w jednym z popularnych formatów, długości 3-10 min.)
 • inne (np. pożyteczne aplikacje na smartfony).
 1. Prace należy przesłać na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, dołączając podstawowe informacje o uczestnikach (klasa, szkoła, adres) oraz o ich dorosłym opiekunach (imię i nazwisko, funkcja, kontakt e-mailowy i telefoniczny i e-mailowy), wymagania techniczne i instrukcje obsługi.
 2. Komisja Festiwalowa nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii, dokonując selekcji według następujących kryteriów:
 • wartość edukacyjna i merytoryczny związek z katechezą;
 • pomysłowość, kreatywność i nowatorskie potraktowanie tematu;
 • estetyka posługiwania się językiem multimedialnym;
 • sprawność w wykorzystaniu instrumentów technologicznych.
 1. Termin nadsyłania prac oryginalnych i autorskich prac do dnia 15 kwietnia 2019 na adres:

PCEN o. Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45b,
z dopiskiem „Festiwal Multimedialny”.

 1. Komisja Festiwalowa oceni nadesłane prace i poinformuje uczestników o swoich decyzjach, a także o dacie i miejscu spotkania dla laureatów.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: mgrendus@pcen.pl 

Tytuł spojlera

Radio Fara –  « ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare » (por. Mt 13,52)

Konkurs Medialny dla wszystkich rodzajów szkół
z okazji 25-lecia Radia Archidiecezji Przemyskiej

Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Radio Fara – Studio Radiowe AVE Maria w Jarosławiu

 1. CELE KONKURSU
 • Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń
 • Rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości
 • Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
 • Promowanie młodych talentów

III. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Przemyskiej.

 1. FORMA PRAC KONKURSOWYCH
 2. Szkoła Podstawowa klasy I-III – plakat promujący Radio FARA
 • Na Konkurs można zgłosić, niepublikowaną dotychczas, pracę plastyczną, format A3-A4, technika dowolna.
 • Pracę należy opatrzyć kartą zgłoszeniową.
 • Każdy uczeń może nadesłać jedną pracę.
 • Praca będzie oceniana pod kątem:
 • wartości merytorycznej pracy,
 • twórczego i poważnego potraktowania tematu,
 • kreatywności, pomysłowości, oryginalności,
 • poziomu artystycznego.
  • Uczestnik zgłaszający pracę na Konkurs musi być jego jedynym autorem.
  • Każda szkoła może zgłosić na Konkurs maksymalnie 3 prace, zachęcamy jednak do konkursu wewnątrzszkolnego i wyłonienia z niego najlepszych 3 prac.
 1. Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna – audycja radiowa
 • Tematyka audycji może być dowolna (reportaż, wywiad, itp.).
 • Pracę należy zapisać w formacie MP3.
 • Pracę należy opatrzyć kartą zgłoszeniową.
 • Na Konkurs można zgłosić, niepublikowaną dotychczas pracę dziennikarską, która nie przekracza 25 min.
 • Dopuszczalna jest praca grupowa (maksymalnie 4 osoby).
 • Każdy uczeń (lub grupa) może nadesłać jedną pracę.
 • Praca będzie oceniana pod kątem:
 • wartości merytorycznej pracy,
 • twórczego i poważnego potraktowania tematu,
 • kreatywności, pomysłowości, oryginalności,
 • warsztatu dziennikarskiego,
 • poziomu technicznego.
 • Prace zgłoszone na Konkurs muszą być samodzielnym dziełem twórcy/twórców.
 • Każda szkoła może zgłosić na Konkurs maksymalnie 3 prace, zachęcamy jednak do konkursu wewnątrzszkolnego i wyłonienia z niego najlepszych 3 prac.
 1. TERMINARZ KONKURSU
  1. Prace należy zgłaszać do 23 listopada 2018 r.
  2. Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną na adres ave@jaroslaw.pl, lub drogą pocztową na adres: Studio Ave Maria, ul. Benedyktyńska 5, 37-700 Jarosław.
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 listopada 2018 r. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie Organizatora.
  4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Radia w Archidiecezji Przemyskiej.
  5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  6. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  7. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami zgłoszonymi do Konkursu, wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej (wg szkół) i osoby wyróżnione w Konkursie.
  8. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
  9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  10. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
  11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu. Dodatkowo wybrane prace plastyczne zostaną umieszczone na tymczasowej wystawie pokonkursowej, natomiast wybrane prace dziennikarskie wyemitowane zostaną na antenie Radia FARA.

VII. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH

 1. Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs.
 2. Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnieniem organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację przez organizatorów, w celach konkursowych, danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące nadesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu skrótów, z jednoczesnym podaniem danych autora.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 723 404 313 (ks. Michał Kozak)