Strona głównaPROGRAMY I PODRĘCZNIKI

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI

Przedszkole

Nauczanie przedszkolne

podr_piecTytuł programu: Kochamy dobrego Boga.
Numer programu: A Z – 0 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor: ks. Marian Zając
Podręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

Szkoła podstawowa, klasy I-III

Klasa I szkoły podstawowej

Numer programu: AZ-1-01/18
Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-11-01/18-LU-3/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/18  

 

Klasa III szkoły podstawowej

katechizm_sp_3Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-13-01/10-LU-4/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10.

Szkoła podstawowa, klasy IV-VI

Klasa IV szkoły podstawowej

katechizm_sp_4Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
 Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.

Klasa V szkoły podstawowej

Numer programu: AZ-2-01/18
Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik  nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.
Poradnik metodyczny ddo nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/18.
Karty pracy o podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20.  

Szkoła podstawowa, klasy VI-VIII

Klasa VII szkoły podstawowej

katechizm_gim_1Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12. 

Klasa VIII szkoły podstawowej

katechizm_gim_2Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

Klasa I liceum


Numer programu: AZ-4-01/18
Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-31-01/18-LU-1/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.
Poradnik metodyczny  do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/18-LU-1/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I liceum i technikum do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, mogą być stosowane jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/18-LU-1/2.

 

Klasa III liceum

katechizm_png_2Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 4 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-42-01/10-LU-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-42-01/10-LU-4/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10. 

 

Klasa IV liceum

katechizm_png_3Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 4 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10. 

 

Klasy I – III technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 6 – 0 1 / 10
Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum. 

Klasy I – III szkoły zawodowej

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat
Numer programu: A Z – 5 – 0 1 / 10
Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Klasa I liceum

katechizm_png_1Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 4 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-41-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-41-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10. 

 

Klasa II liceum

katechizm_png_2Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 4 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-42-01/10-LU-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-42-01/10-LU-4/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10. 

 

Klasa III liceum

katechizm_png_3Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 4 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10. 

 

Klasy I – III technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Numer programu: A Z – 6 – 0 1 / 10
Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum. 

Klasy I – III szkoły zawodowej

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat
Numer programu: A Z – 5 – 0 1 / 10
Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

Skip to content