Strona głównaPROGRAM STYPENDIALNY

PROGRAM STYPENDIALNY

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od kilkunastu lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.

Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Prowadzimy kwestę kościelną w polskich i zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych. Stałymi partnerami programu stypendialnego Fundacji są Narodowy Bank Polski, Poczta Polska Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zasady pomocy

Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium jest średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja finansowa. Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe).

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. W lipcu 2012 stypendyści zwiedzali Lublin, w 2011 r. grupę 1400 podopiecznych Fundacji gościła Bydgoszcz. Wcześniej stypendyści odwiedzili też Łódź, Lublin, Toruń, Kołobrzeg, Ełk, Olsztyn, Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław i Aglomerację Śląską. Rok 2010 był wyjątkowy ze względu na dziesięciolecie działalności Fundacji. W ramach podziękowania, 2 tys. stypendystów i ich rodzin oraz Przyjaciół Fundacji udało się na czterodniową (19-22 lipca) pielgrzymkę na Jasną Górę.

Od 2007 r. organizowane są oddzielne obozy dla studentów, a od 2008 r. także dla maturzystów. Stypendyści ze szkół wyższych spotykali się do tej pory w Węgierskiej Górce, Borowicach i Murzasichlu k. Zakopanego. Wrześniowe zjazdy absolwentów szkół średnich pomóc im w przygotowaniu się do życia w ośrodkach akademickich. Maturzystów z Fundacji gościły dotychczas Borowice, Murzasichle k. Zakopanego, Lidzbark Welski, Funka i Olsztyn.

Ponadto, przez kilka lat podczas ferii zimowych w Warszawie i Krakowie odbywały się obozy języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Obozy formacyjne

Od początku istnienia programu stypendialnego Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne, służące zawiązywaniu wspólnoty i jej formowaniu w duchu nauczania Jana Pawła II.

Pierwszych pięć obozów w sierpniu 2001 r. opartych było na wymianie młodzieży pomiędzy diecezjami objętymi programem. Większość spośród ich 500 uczestników nigdy wcześniej nie wyjeżdżała na wakacje. Z czasem integratorami stypendystów w ramach diecezji stały się spotkania organizowane przez koordynatorów. Dlatego w 2002 r. na obozach w Kielcach, Kołobrzegu i Toruniu zebrały się już osoby z różnych stron Polski.

W 2003 r. zdecydowano o zorganizowaniu jednego dużego obozu dla wszystkich stypendystów. 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II stało się okazją do odwiedzenia rodzinnych stron Ojca Świętego. 1000-osobowa grupa młodzieży przebywała w Krakowie od 13 do 25 sierpnia. Podczas obozu pod hasłem „Uczyńmy człowieka” zapoczątkowano wiele kontynuowanych do dziś tradycji. Były to m.in. charakterystyczne żółte koszulki uczestników, obozowy przewodnik „Codziennik/Niecodziennik” i gazetka wydawana przez biuro prasowe, które tworzyli laureaci Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana Chrapka.

Letnie obozy dla gimnazjalistów i licealistów:

 • 2001 – Ełk, Kołobrzeg, Przemyśl, Serpelicenad Bugiem, Święta Katarzyna
 • 2002 – Funka, Kielce, Kołobrzeg, Lublin ,Toruń, Warszawa
 • 2003 – Kraków – „Uczyńmy człowieka”
 • 2004 – Warszawa – „WAWA 8B: Warszawa Ośmiu Błogosławieństw”
 • 2005 – Trójmiasto – „T3: Wiara, Nadzieja, Miłość”
 • 2006 – Poznań – „Siedem Darów Poznania”
 • 2007 – Wrocław – „Dom Wolności”
 • 2008 – Aglomeracja Śląska – „Żywe Kamienie”
 • 2009 – Łódź – „Łódź Dobrego Połowu”
 • 2011 – Bydgoszcz – „Otwórz się! na Bydgoszcz”
 • 2012 – Lublin – “Lublin – miasto inspiracji”
 • 2013 – Olsztyn – „Warmia JP II”
 • 2014 – Szczecin – „Szczecin Pomo(rz/ż)e Świętości”
 • 2015 – Rzeszów – “Bądź chrześcijaninem naprawdę”

W kolejnych latach podopieczni Fundacji odwiedzili Warszawę, Trójmiasto, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, dziesięć miast Górnego Śląska i Zagłębia oraz Łódź. Obozy zawsze przypadają w czasie związanym z ważnymi dla danego miejsca rocznicami. Pochodzący z małych miejscowości stypendyści mogą oswoić się z dużym miastem i panującym w nim rytmem życia, odkryć jego historię i kulturę i poznać jego ofertę akademicką. Ma to ich zachęcić do podejmowania studiów na najlepszych uczelniach w kraju. Nieodłącznym elementem każdego obozu jest bogaty program duchowy, odzwierciedlony w jego haśle. Wzrost liczby stypendystów i ich dorastanie spowodowały, że od 2007 r. w dużych letnich obozach biorą udział jedynie gimnazjaliści i licealiści. Studenci i maturzyści spotykają się na specjalnie dla nich organizowanych wyjazdach. Jednocześnie wielu studentów pomaga w przygotowaniu obozu dla młodszych kolegów i uczestniczy w nim jako wychowawcy.
Pobyt ok. 1300 osób w jednym mieście jest co roku wielkim wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Nieocenione jest wsparcie ze strony władz miejskich i diecezji, lokalnych instytucji, a także setek wolontariuszy, pełniących role kierowników ośrodków, wychowawców, duszpasterzy czy służby medycznej.

Stypendyści odwdzięczają się tym, co mają najlepszego: aktywnością, współdziałaniem w grupie, zdyscyplinowaniem, talentami i zapałem twórczym. Obozy Fundacji są dla miast świetną okazją do promowania się jako przestrzeń przyjazna młodym ludziom.

Wolontariat

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.

Skip to content