Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

PŁOCK 2022

 

Celem olimpiady jest przedstawienie integralnej wizji człowieka w ujęciu teologii katolickiej.

Zachęcamy wszystkich katechetów do rozpowszechniania tego wydarzenia i prosimy o motywowanie uczniów do uczestniczenia w Olimpiadzie.

Kontakt

Strona internetowa OTK

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej

adres:

ul. Tumska 3
09-402 Płock
telefon:
(024) 262-68-45 – sekretariat

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

UWAGA! Proszę zgłaszać szkoły do udziału w OTK 2021 w wydziałach katechetycznych w swojej Diecezji.

l

Harmonogram

17.11.2021 r. – etap szkolny;

9.03.2022 r – etap diecezjalny; miejsce realizacji: WSD Przemyśl

31.03-2.04.2022 r.– etap ogólnopolski; miejsce realizacji: Płock.

Literatura
 

Teksty do pobrania na stronie olimpiady!