Strona głównaJAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Kto może zostać stypendystą?

Pomoc Fundacji skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych i wyjątkowo ponadgimnazjalnych, zgodnie z założeniami i kryteriami określonymi w Regulaminie. Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia studiów pod warunkiem, że spełnia on określone kryteria regulaminowe.

Podstawowe kryteria stanowią:

 1. minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
  • 4,8 dla gimnazjalisty i ucznia szkoły podstawowej;
  • 4,5 dla licealisty;
  • 4,0 dla studenta, który kontynuuje pobyt w Fundacji;
 2. pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
 3. trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku).

Jak zostać stypendystą?

Aby aplikować o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, należy:

 1. zgłosić się do Diecezjalnego Księdza Koordynatora (ks. prałat dr Waldemar Janiga) lub koordynatora diecezjalnego ds. stypendystów (ks. Jerzy Gałązka)
 2. od księdza koordynatora ds. stypendystów należy pobrać (drogą elektroniczną) „Kartę informacyjną i wniosek o wydanie loginu do poczty mailowej Fundacji” (ks. koordynator ds. stypendystów wysyła kartę w wersji elektronicznej tylko na maila kandydata lub jego opiekuna). Adres Koordynatora ds. Stypendystów: jerzy.galazka@dzielo.pl.
 3. wypełnić szczegółowo „Kartę informacyjną”. Wypełnioną Kartę należy przesłać do Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu w terminie możliwie najszybszym (zarówno w wersji elektronicznej na wskazany na karcie adres, jak i w wersji papierowej na adres WNK)
 4. wszystkie osoby, których wnioski rozpatrzone zostaną pozytywnie będą poinformowane – otrzymają maila zwrotnego z informacją co do dalszych etapów aplikowania o stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 5. kandydaci na stypendystów FDNT otrzymują hasło i login, przy pomocy których będą mogli pobrać „wniosek właściwy” z własnych skrzynek założonych przez Fundację na stronie stypendysty (stypendysta.pl)
 6. wypełniając wniosek właściwy należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na stronie stypendysty: „Jak wypełnić wniosek”
 7. Stypendyści posługują się tylko pocztą służbową domeny „dzielo.pl”.

UWAGA: Należy pamiętać, że nowe stypendia mogą być przyznane dopiero po Dniu Papieskim 2019 r.

Skip to content