Wyszukiwarka

Proszę wpisać szukaną frazę w polu poniżej i wcisnąć "Enter".

Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

XXI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
w roku szkolnym 2020/2021

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

Harmonogram
 • 25 listopada 2020 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 25 lutego 2021 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • 28 maja 2021 roku. – trzeci etap (finał) w  auli WSD w Przemyślu.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Pasterz, mistyk, mąż stanu, Specjalne e-wydanie „Gościa Niedzielnego” POBIERZ

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

 • Materiały z etapu pierwszego;
 • Kindziuk Milena, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Kraków 2019.

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

Regulamin
   1. Organizatorzy XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Słudze Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim:
   • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
   • Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.
   1. Współorganizator Olimpiady:
   • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie.
   1. XXI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, wybitnego duszpasterza, nauczyciela i wychowawcy, męża stanu.
   2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej.
   3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
   4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 25 listopada 2020 roku w swoich szkołach.
   5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów.
   6. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci.
   7. 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 25 lutego 2021 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym:

   – Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel

   – Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Maciej Kandefer

   – Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus

   – Archiprezbiterat Łańcucki: w Łańcucie – ks. Marek Blecharczyk;
   w Leżajsku – ks. Witold Orzechowski

   – Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka

   – Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno

   1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
   2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
   • Trzeci etap odbędzie się 28 maja 2021 roku w auli WSD w Przemyślu.
   1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Pasterz, mistyk, mąż stanu, Specjalne e-wydanie „Gościa Niedzielnego”, Dostępne na stronie: olimpiada.mzsp.pl oraz www.przemyska.pl/katecheza.
   2. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
   3. a) Materiały z etapu pierwszego
   4. b) Kindziuk Milena, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Kraków 2019.
   5. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
   6. a) Materiały z etapu pierwszego i drugiego,
   7. b) Materiały na finał”: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski – wybrane teksty. Zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl
   8. c) Film: Jako w niebie, tak i w Komańczy (2017), Produkcja TvObiektyw.pl.
   9. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
   10. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
   11. Nagrody i wyróżnienia:
   • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
   • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
   • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest wartościowa nagroda.
   1. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 28.03.2021 roku na adres korespondencyjny.
   2. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
   • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
   • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.
   1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

 • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
  tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
  e-mail: wnk@przemyska.pl
 • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
  38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
  e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .