Wyszukiwarka

Proszę wpisać szukaną frazę w polu poniżej i wcisnąć "Enter".

Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

XIX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
w roku szkolnym 2018/2019

św. Andrzej Bobola

Harmonogram
 • 28 listopada 2018 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 28 lutego 2019 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • maj 2019 r. – trzeci etap (finał) w Szkole Podstawowej w Strachocinie.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zamieszczona nw „Biuletynie Katechetycznym 2018” – strony: 192-208.

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

 • Materiały z etapu pierwszego;
 • Ks. J. Niżnik, Święty Andrzej Bobola. Życie, objawienia, cuda, Kraków 2018.
 • Encyklika Papieża Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti Athlete

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
 • E. Polak, Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa, życie i modlitwy, Kraków 2017, s. 5-238
 • film pt. Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola, Produkcja – Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2015
Regulamin
 1. Organizatorzy XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku Metropolicie Przemyskim:
 • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
 • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 1. Współorganizatorzy Olimpiady:
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie;
 • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie.
 1. XIX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci św. Andrzeja Boboli – wybitnego duszpasterza i wychowawcy, męczennika i Patrona Polski.
 2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
 3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
 4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 28 listopada 2018 roku w swoich szkołach.
 5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować:
  jedna osoba, która będzie reprezentowała gimnazjum;
  – i mogą awansować dwie osoby z klasy VII i VIII, które będą reprezentować szkołę podstawową.
 6. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
 7. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 28 lutego 2019 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:
 • Archiprezbiterat Bieszczadzki – Mirosław Dubiel
 • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
 • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus;
 • Archiprezbiterat Łańcucki: Łańcut – ks. Marek Blecharczyk;
  Leżajsk – ks. Dariusz Wojnar;
 • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer;
 • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno.
 1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
 2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
 • Trzeci etap odbędzie się w maju 2018 roku w Szkole Podstawowej w Strachocienie.
 1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zostanie zamieszczona na stronie: ks. J. Niżnik, Św. Andrzej Bobola – jezuita, męczennik, Patron Polski, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl; zob. też tekst w niniejszym Biuletynie Katechetycznym 2018.
 2. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
 • Materiały z etapu pierwszego;
 • K J. Niżnik, Święty Andrzej Bobola. Życie, objawienia, cuda, Kraków 2018.
 • Encyklika Papieża Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti Athlete.
 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
 • Polak, Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa, życie i modlitwy, Kraków 2017, s. 5-238;
 • film pt. Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola, Produkcja – Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2015.
 1. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 2. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
 1. Uczniowie, którzy zajęli w trzecim etapie miejsca od 1. do 10. noszą miano „Laureata Olimpiady”.
 2. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 28.02.2019 roku na adres korespondencyjny.
 3. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
 • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
 • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

 • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
  tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
  e-mail: wnk@przemyska.pl
 • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
  38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
  e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .