Wyszukiwarka

Proszę wpisać szukaną frazę w polu poniżej i wcisnąć "Enter".

Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

XXI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2021/2022

Służebnica Boża Anna JENKE

Harmonogram
 • 25 listopada 2021 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 10 marca 2022 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • 25 maja 2022 roku. – trzeci etap (finał) w  parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: S. Bernadeta Lipian, Życie oparte na Skale, Przemyśl 2006.  Anna_Jenke_Zycie-I_Etap Zob. także na stronie: olimpiada.mzsp.pl; oraz tekst w Biuletynie Katechetycznym.

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
 • Materiały na finał: Ks. H. Misztal, S. Bernadeta Lipian, Anna Jenke 1921-1976, Lublin 1994, s. 17-229; 337-363; tekst dostępny na stronach interentowych: olimpiada.mzsp.pl oraz wnk.przemyska.pl
 • Siostra Bernadeta Lipian, Z porywem serca, Jarosław 2021, 3-65.
Regulamin
 1. Organizatorzy XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Służebnicy Bożej Annie Jenke:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.
  1. Współorganizator Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie.
  • Parafia pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
  • Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
  1. XXII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci Służebnicy Bożej Anny Jenke – kandydatki na ołtarze, wzoru uczennicy, harcerki, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, osoby miłującej Boga, Kościół i Ojczyznę.
  2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej.
  3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
  4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 25 listopada 2021 roku w swoich szkołach.
  5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów.
  6. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci.
  7. 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 10 marca 2022 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym:

  – Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel

  – Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Maciej Kandefer

  – Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus

  – Archiprezbiterat Łańcucki: w Łańcucie – ks. Marek Blecharczyk;
  w Leżajsku – ks. Witold Orzechowski

  – Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka

  – Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno

  1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
  2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin. Trzeci etap odbędzie się 25 maja 2022 roku w Parafii Bożego Ciała.
  1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego:

S. Bernadeta Lipian, Życie oparte na Skale, Przemyśl 2006.  Zob. także na stronie: olimpiada.mzsp.pl; oraz tekst w  Biuletynie Katechetycznym.

  1. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

a) Materiały z etapu pierwszego

b) Ks. H. Misztal, S. B. Lipian, Anna Jenke 1921-1976, Lublin 1994, s. 17-116; 161-229; tekst dostępny na stronach interentowych: mzsp.pl oraz wnk.przemyska.pl

c) B. Lipian, Z porywem serca, Jarosław 2021, s. 3-32.

 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

a) Materiały z etapu pierwszego i drugiego,

b) Materiały na finał: Ks. H. Misztal, S. Bernadeta Lipian, Anna Jenke 1921-1976, Lublin 1994, s. 17-229; 337-363; tekst dostępny na stronach interentowych: mzsp.pl oraz wnk.przemyska.pl

c) Siostra Bernadeta Lipian, Z porywem serca, Jarosław 2021, 3-65.

 1. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 2. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, JURY bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie na szczeblu archiprezbiteratu, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym
 3. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 4. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest wartościowa nagroda.
 1. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 15 marca 2022 roku na adres korespondencyjny.
 2. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
 • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
 • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

 • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
  tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
  e-mail: wnk@przemyska.pl
 • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
  38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
  e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .