Wyszukiwarka

Proszę wpisać szukaną frazę w polu poniżej i wcisnąć "Enter".

Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
w roku szkolnym 2019/2020

św. Jan Paweł II

Harmonogram
 • 27 listopada 2019 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 20 lutego 2020 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • 19 maja 2020 r. – trzeci etap (finał) w  auli Parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego M. Pabis, Jan Paweł II – Nasz Wielki Święty zamieszczona nw „Biuletynie Katechetycznym 2019” – strony: 189-210.

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

 • Materiały z etapu pierwszego;
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 2019.
 •  Jan Paweł II, Nie dopuśćcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność, Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli, Krosno, 10 czerwca 1997.

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;

Wybrane homilie i przemówienia Jana Pawła II:

 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów, 2 czerwca 1991.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Lubaczów, 3 czerwca 1991.
 • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia katedry Przemyśl, 2 czerwca 1991.
Regulamin
  1. Organizatorzy XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o św. Janie Pawle II:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
  1. Współorganizator Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie,
  • Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
  1. XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci św. Jana Pawła II – Wielkiego Papieża, wybitnego duszpasterza, nauczyciela i wychowawcy.
  2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej.
  3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
  4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 27 listopada 2019 roku w swoich szkołach.
  5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów.
  6. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci.
  7. 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 20 lutego 2020 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:

  – Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel

  – Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka

  – Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus

  – Archiprezbiterat Łańcucki – Łańcut – ks. Marek Blecharczyk; 
Leżajsk – ks. Witold Orzechowski

  – Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer

  – Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno

  1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
  2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
  • Trzeci etap odbędzie się 19 maja 2020 roku w auli Parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
  1. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie archiprezbiteralnym, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym.
  2. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: M. Pabis, Jan Paweł II – Nasz Wielki Święty, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl zob. też tekst w niniejszym Biuletynie Katechetycznym.
  3. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
  4. a) Materiały z etapu pierwszego
  5. b) Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 2019.
  6. c) Jan Paweł II, Nie dopuśćcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność, Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli, Krosno, 10 czerwca 1997.
  7. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
  8. a) Materiały z etapu pierwszego i drugiego,
  9. b) Wybrane homilie i przemówienia Jana Pawła II:
  • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów, 2 czerwca 1991.
  • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Lubaczów, 3 czerwca 1991.
  • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia katedry Przemyśl, 2 czerwca 1991.
  1. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
  2. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
  3. Nagrody i wyróżnienia:
  • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
  • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
  • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest wartościowa nagroda.
  1. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 30.03.2020 roku na adres korespondencyjny.
  2. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
  • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
  • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

 • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
  tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
  e-mail: wnk@przemyska.pl
 • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
  38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
  e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .