Strona głównaKOMUNIKATY WNK

KOMUNIKATY WNK

I Komunia Święta w nowym programie nauczania religii – ZASADY

Przypomnienie Wydziału Nauki Katolickiej

W związku z pojawiającym się brakiem konsekwencji odnośnie do przygotowania dzieci do I Komunii Świętej (w tzw. okresie przejściowym związanym z wprowadzaniem nowego programu i nowych podręczników), Wydział Nauki Katolickiej przypomina:

1. Decyzję dotyczącą wprowadzenia nowego programu nauczania religii w klasie I szkoły podstawowej (a co za tym następuje, terminu I Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej) w Archidiecezji Przemyskiej pozostawiono w gestii Księży Proboszczów, co wynika ze stanowiska Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zatem, bez względu na wiek, jeśli wprowadzono w klasie I szkoły podstawowej nowy program nauczania religii w roku szkolnym 2012/2013, wówczas dzieci tej klasy powinny przyjąć I Komunię Świętą w 2015 r. Jeżeli zaś nowy program, bez względu na wiek, wprowadzono w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014, wówczas dzieci tej klasy przystąpią do I Komunii Świętej w 2016 r.

2. W roku szkolnym 2014/2015 w klasie I szkoły podstawowej należy bezwzględnie wprowadzić nowy program i nowe podręczniki bowiem 31 sierpnia 2016 r. traci ważność„stara”podstawa programowa i wychodzą z użytku „stare”podręczniki.

3. Każdy Ksiądz Proboszcz i katecheta został zobowiązany podczas kongregacji katechetycznych do przekazania takiej informacji na początku roku szkolnego w klasie I.

4. Sytuacja związana ze stanem przejściowym wprowadzenia nowej podstawy programowej nauczania religii na pierwszym etapie edukacyjnym związana jest ze wciąż z mieniającym się stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obniżenia wieku szkolnego.

5. Zgodnie z wymogami Kościoła Katolickiego w Polsce i Synodem Archidiecezji Przemyskiej (statut 273 §1 i §2), to własna parafia jest „wspólnotą wspólnot”i miejscem, gdzie zasadniczo powinny być celebrowane najważniejsze wydarzenia wiary, a więc także I Komunia Święta.

6. Wszystkie sprawy związane z rytmem przygotowań dzieci do I Komunii Świętej i organizacją tej uroczystości należy ustalać z Księdzem Proboszczem parafii zamieszkania dziecka.

Skip to content