Strona głównaWydział Nauki KatolickiejKonkurs Biblijny - REGULAMIN

Konkurs Biblijny – REGULAMIN

 „UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Konkurs Biblijny na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii Synoptycznych
dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie)
w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2023/2024

 

REGULAMIN  KONKURSU

 

 1. Organizatorzy:
 • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddziały w Przemyślu i w Krośnie.
 1. Patronat honorowy konkursu: J.E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski.
 2. Patronat oświatowy: Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch.
 3. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2023/2024 i adresowany do uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej.
 4. Nad przebiegiem Konkursu Biblijnego czuwa Komisja Diecezjalna. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, a członkami wyznaczeni przez niego diecezjalni wizytatorzy nauki religii. Sprawy bieżące załatwia Pełnomocnik ds. Konkursu Biblijnego.
 5. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 5 grudnia 2023 roku w szkołach. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są katecheci. Katecheci zgłaszają u dekanalnego wizytatora nauki religii (księdza dziekana) udział szkoły w konkursie. Po przeprowadzeniu konkursu w szkole, katecheci przesyłają protokoły etapu szkolnego Konkursu Biblijnego do Wydziału Nauki Katolickiej, a kopię protokołu przekazują księdzu dziekanowi. Testy do etapu szkolnego zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy listopada 2023 roku.
 6. Do drugiego etapu w dekanacie mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole. Osoby te będą reprezentowały daną szkołę. Zgłoszenia tych osób katecheci przesyłają do księdza dziekana do 15 grudnia 2023 roku. Jeśli kandydaci uzyskali tę samą ilość punktów Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje szkolne, które przygotowują katecheci w swoim zakresie. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 7. Drugi etap (dekanalny) będzie etapem pisemnym i odbędzie się 5 marca 2024 roku w każdym dekanacie. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu są dekanalni wizytatorzy nauki religii. Testy zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy lutego 2024 roku.
 8. Do trzeciego etapu (finału) awansują trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie. Osoby te będą reprezentowały dany dekanat. Jeśli wynik punktowy w tym etapie jest taki sam u kilku osób, dekanalny wizytator nauki religii bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie szkolnym. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 9. Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 22 marca 2024 roku. Zgłoszenia dokonuje się tylko na protokole wyników. Do protokołu wyników należy dołączyć prace zakwalifikowanych do finału uczniów zaopatrzone podpisem osoby sprawdzającej (komisji dekanalnej).
 10. Trzeci etap (finał) odbędzie się dnia 25 kwietnia 2024 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są członkowie Komisji Diecezjalnej.
 11. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie dekanalnym, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym.
 12. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego):

Kościół moim domem

(na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Marka):

 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 1, wersety od 29 do 39.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 2, wersety od 1 do 17.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 3, wersety od 20 do 35.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 5, wersety od 21 do 43.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 7, wersety od 17 do 30.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 9, wersety od 28 do 50.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 10, wersety od 10 do 16.
 • Ewangelia według św. Marka – rozdział 14, wersety od 3 do 26.
 1. Obowiązująca literatura do etapu drugiego (w dekanacie):

Kościół w przypowieściach Jezusa o Królestwie niebieskim

(na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza):

 • obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego).
 • zobacz: paragraf 13 Regulaminu oraz:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 13, wersety od 1 do 52.
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 18, wersety od 23 do 35.
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 20, wersety od 1 do 16.
  • Ewangelia według św. Mateusza – od rozdziału 21, wersetu 28 do rozdziału 22, wersetu 14.
  • Ewangelia według św. Mateusza – od rozdziału 24, wersetu 42 do rozdziału 25, wersetu 30.
 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego (finału):

Jak uczestniczyć we wspólnocie Kościoła?

(podpowiedzi Jezusa w przypowieściach Ewangelii  św. Łukasza):

 • obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego) i drugiego (dekanalnego)
 • zobacz: paragrafy 13 i 14 Regulaminu oraz:
  • Ewangelia według św. Łukasza – rozdział 10, wersety od 25 do 37.
  • Ewangelia według św. Łukasza – rozdział 12, wersety od 13 do 21.
  • Ewangelia według św. Łukasza – rozdział 15, wersety od 1 do 32.
  • Ewangelia według św. Łukasza – rozdział 16, wersety od 1 do 31.
  • Ewangelia według św. Łukasza – rozdział 18, wersety od 1 do 14.
 1. Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTINUM, Poznań 2003.
 2. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy, wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub księdza proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis pochwalny do dziennika, dyplom lub list gratulacyjny oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dyplom laureata lub finalisty, nagrody książkowe, nagrody rzeczowe, laureatom i finalistom przysługuje wpis na świadectwo szkolne.

Przemyśl, 14.07.2023 r.

Podobne artykuły

Kalendarium

Ostatnio opublikowane

Zmarła Zofia Józefczyk, mama ks. Krzysztofa Józefczyka, wikariusza parafii Albigowa

Zmarła Zofia Józefczyk, mama ks. Krzysztofa Józefczyka, wikariusza parafii w Albigowej.Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 24 lutego 2024 r. w kościele parafialnym pw....

Bp Piotrowski na Niedzielę „Ad Gentes”: Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za dzieło misyjne

W Kościele jesteśmy misjonarzami nie w pojedynkę, ale jako wspólnota, a to oznacza, że spoczywa na nas wszystkich odpowiedzialność za dzieło misyjne – napisał...

Przewodniczący Episkopatu: Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny

Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje,...

Warsztaty katechetyczne

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ ZAPRASZA NA WARSZTATY KATECHETYCZNE 24.02.2024 godz. 10.00 Miejsce: Kuria Metropolitalna - WNK w Przemyślu  Temat: Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmuJak...

Jarosławska droga krzyżowa

16 lutego 2024 roku, w piątkowy wieczór, ulicami miasta Jarosławia przeszli wierni w uroczystej procesji Drogi Krzyżowej, którą prowadził abp Adam Szal. Wśród nich...

Archiwum

Skip to content