XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II
„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”
Międzyszkolny Konkurs Biblijny
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych